Leven in een WZC

Verzorging

Vanuit onze visie en missie zetten wij de bewoner centraal in onze zorg en dienstverlening. Wij streven ernaar om een antwoord te geven op de individuele noden en wensen van onze bewoner.

Wij doen dit :

  • in een huiselijke en familiale sfeer
  • door een uitgebreide en sterke professionele omkadering
  • binnen een multidisciplinaire aanpak.

Naast de zorg- en verpleegkundigen zijn kinesisten en ergotherapeuten actief aanwezig in het zorgteam.

Bewoners waarbij genezen niet meer kan, kunnen uiteraard bij ons blijven wonen en onze medewerkers staan in dan voor het gewenste comfort en palliatieve zorg.

Tijdens het verblijf kunnen bewoners (en eventueel familieleden) rekenen op passende sociale begeleiding en dienstverlening.

 

Animatie

We hechten veel belang aan het familiale en huishoudelijke karakter. Daarom bieden we naast de hygiënische en verpleegkundige zorg, maaltijden, aangepaste woongelegenheden ook de nodige ontspanning aan.

Zo willen we u helpen om uw vrije tijd zinvol en gezellig door te brengen en om uw verblijf in ons woon-zorgcentrum zo aangenaam mogelijk te maken. Het animatieteam zorgt voor heel wat activiteiten. Alle activiteiten worden bekend gemaakt via ons huiskrantje en affiches.

 

Maaltijden

Omdat wij maaltijden belangrijk vinden, hebben we gekozen voor een eigen keuken. Zo kunnen we inspelen op heel wat wensen en verlangens van onze bewoners.