Vacature algemeen directeur


VZW SENIORENZORG HEILIGE FAMILIE te DEERLIJK
is een zorgorganisatie die diverse woonvormen aanbiedt waaronder een WoonZorgCentrum met 155 woongelegenheden, een Centrum voor Kortverblijf met 4 plaatsen, een Centrum Voor Dagverzorging en een Groep van 43 AssistentieWoningen.


We zijn op zoek naar een ervaren


ALGEMEEN DIRECTEUR (m/v)


JOUW FUNCTIE
Je bent eindverantwoordelijke voor het dagelijks beleid en de operationele organisatie van de site. Je coördineert het geheel van de verschillende diensten.
Je draagt de visie en waarden van de organisatie uit en helpt voortdurend om deze zichtbaar te maken in het beleid en de dagelijkse werking van de organisatie.
Je staat – samen met je team – in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan gebruikers, bewoners en familieleden en bewaakt de voortdurende verbetering van het zorgbeleid en het beleid van de ondersteunende diensten.
Je bent verantwoordelijk voor een gedegen personeelsbeleid (alsook vrijwilligersbeleid). Je staat mee in voor een efficiënt aanwervings- en retentiebeleid binnen het kader van de vereiste normen en beschikbare budgetten.
Je staat mee garant voor een professioneel financieel beleid.
Je geeft leiding aan je directe medewerkers binnen de structuur van de organisatie. Je haalt het beste in hen naar boven.
Je onderhoudt goede contacten met relevante personen en instanties binnen de gemeente en participeert aan regionale overlegorganen en overkoepelende samenwerkingsstructuren.
Je geeft mee vorm aan het strategisch beleid van de vzw, in samenspraak met de leden van de Raad van Bestuur. Je vertaalt het langetermijnbeleid naar een jaarlijks beleidsplan met concrete acties.
Je rapporteert aan de Raad van Bestuur.

JOUW PROFIEL
Je hebt een hart voor ouderen; je hebt een luisterend oor voor gebruikers, bewoners en familieleden en bent empathisch in je communicatie.
Je bent een teamspeler die medewerkers kan inspireren en motiveren. Je coacht en ondersteunt medewerkers, opdat deze kunnen groeien in hun functie en verantwoordelijkheden.
Je bent een organisator die duidelijke afspraken maakt, heldere deadlines formuleert en de voortgang van de processen bewaakt.
Je bent oplossingsgericht en besluitvaardig. Je kunt standpunten innemen en deze op een transparante manier toelichten. Je denkt analytisch en hebt een goed helikopterzicht.
Je hebt kennis en inzicht in de verschillende bedrijfseconomische aspecten van zorgorganisaties. Je kent de wet- en regelgeving inzake de ouderenzorg, je volgt deze op en vertaalt deze naar de eigen organisatie.
Je neemt initiatief en denkt toekomstgericht. Je zet in op samenwerking en vernieuwing vanuit de verwachtingen en belangen van de doelgroep, alsook vanuit de zorg voor medewerkers. Je toont zin voor sociaal ondernemerschap.
Je bezit bij voorkeur een masterdiploma in de zorg (of een bachelor-diploma met gerichte ervaring). Je hebt expertise in de ouderenzorg opgebouwd en je beschikt over minstens 5 jaar leidinggevende ervaring in de gezondheids- en welzijnssector.


ONS AANBOD
We bieden onze gebruikers en bewoners een aangename woon- en leefomgeving waar het voor onze medewerkers fijn is om te werken. Onze NEST-waarden staan hierbij centraal: Natuurlijk, Eigenheid, Samen en Toegewijd.
Dankzij onze nieuwbouw beschikken we over een hedendaagse infrastructuur met een frisse en open uitstraling.
Je komt terecht in een dynamisch team dat oog heeft voor gedragenheid en borging van veranderingen én een open blik heeft op de noden van onze bewoners van morgen.
Een contract van onbepaalde duur met een verloningspakket conform de aanbevelingen van ZorgnetIcuro met extralegale voordelen.


HOE SOLLICITEREN
Kandidaturen met motivatiebrief en CV worden ingewacht tegen 12 december 2022 ter attentie van dhr. Jos Feys ( jf.mycos@gmail.com ), voorzitter van de Raad van Bestuur van vzw Seniorenzorg Heilige Familie te Deerlijk. Voor meer informatie kan je terecht bij Hilde Dierckx, waarnemend algemeen directeur via het nummer 056 711 013.