coronavirus-4833754_960_7201

Maatregelen CORONA-virus

Document: ‘vraag en antwoord’ betreffende de maatregelen rond het Corona-virus (klik hier – laatste versie 24/03/2020)

 Noodzakelijke wijzigingen zullen in dit document worden aangevuld dus lees dit zeker regelmatig na!

31/03/2020

Wij moeten helaas melden dat een aantal bewoners in ons huis besmet zijn met het covid-19 virus. De direct betrokken familie werd onmiddellijk persoonlijk op de hoogte gebracht.
We namen contact met het Agentschap Zorg & Gezondheid, de dienst infectiebestrijding en het gemeentebestuur. In nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts volgen we de evolutie en pakken we de situatie verder aan.

De betrokken bewoners worden zo goed mogelijk verzorgd op hun kamer. We richten een afzonderlijke afdeling in, om de verzorging daar verder te zetten. De direct betrokken familie wordt dagelijks persoonlijk gecontacteerd over de evolutie van de gezondheidstoestand. Bij alle andere bewoners blijven we alert voor mogelijke symptomen. We stellen alles in het werk om verdere verspreiding te voorkomen. Onze medewerkers volgen strikt de veiligheidsmaatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en gebruiken hiervoor alle nodige beschermende materiaal.

We beseffen dat dit voor grote ongerustheid kan zorgen. Het treft ons allen hard. We leven sterk mee met onze bewoners en hun familie. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we zeker opnieuw informeren.

11/03/2020

UPDATE ROND HET CORONA-VIRUS

We ontvingen op 11 maart 2020 in de vooravond strengere richtlijnen vanuit de overheid.
We zullen vanaf 12 maart alle deuren moeten sluiten voor bezoekers en dit alvast tot het einde van de paasvakantie.

We begrijpen dat dit een grote impact heeft op onze bewoners en hun familie, maar het is onze plicht om maximaal in te zetten op preventie.

Daarnaast zorgt dit voor heel wat praktische vragen die we bundelden in een overzicht. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt dus lees dit regelmatig opnieuw na!

Er werd binnen het woonzorgcentrum een crisisteam opgesteld, waarbij ook onze coördinerend raadgevend arts, Dr. E. Vandeputte aansluit. We volgen continu de evoluties op houden jullie verder op de hoogte.

Alvast bedankt voor jullie begrip!