coronavirus-4833754_960_7201

Maatregelen CORONA-virus & bezoek

 

Bezoekregeling vanaf 05/08/2020

  • Alle afspraken over de bezoekregeling vanaf 05/08/20 kan u hier vinden.
  • Klik hier voor het nalezen van de veiligheidsinstructies

De bezoekregeling wordt licht aangepast, met een uitbreiding en een beperking; Hiermee willen we verder inzetten op veiligheid aan de ene kant en warme zorg aan de andere kant.

    • Vanaf 5/8 is er bezoek mogelijk op woensdagavond van 18u30 tot 20u30. Hiermee willen we tegemoetkomen aan de vraag van familieleden die overdag werken. Het is praktischer voor de werking van de afdeling als het bezoek overdag plaatsvindt, maar voor wie in de week overdag werkt, is het vanaf ook de mogelijk om ook in de week op bezoek te komen.

Gezien ook in Deerlijk de alarmdrempel van het aantal besmettingen van 20/100000 inwoners werd overschreden, beperken we het bezoek tot een groep van 4 vaste personen tot het einde van de maand. Op die manier vormen we met de bewoner een bubbel van 5. Let wel: in deze bubbel blijven handen ontsmetten – afstand houden  – masker dragen van cruciaal belang.

In deze fase moeten we allemaal zorgvuldig zijn; Als iedereen deze zaken doet, kunnen we bezoek op kamer behouden. Anders moeten we op termijn toch weer sluiten. We willen allemaal zo veel mogelijk contact. Onze bezoekregeling is enkel veilig als iedereen deze afspraken naleeft. Indien een bezoek niet veilig verloopt zullen we dat bezoek beëindigen, en verblijft de bewoner een week in preventieve quarantaine (met enkel bezoek op kamer door de betrokken familieleden). Het is belangrijk en we hebben het zelf in de hand. Dankuwel voor al inspanningen hiervoor!