coronavirus-4833754_960_7201

Maatregelen CORONA-virus

Document: ‘vraag en antwoord’ betreffende de maatregelen rond het Corona-virus (klik hier – laatste versie 24/03/2020)

Noodzakelijke wijzigingen zullen in dit document worden aangevuld dus lees dit zeker regelmatig na!

27/04/2020

Sinds vrijdag 25/04 zijn alle bewoners die besmet waren met het covid-19 virus genezen verklaard.  Hierdoor mogen al deze bewoners de cohort-afdeling verlaten en terug naar hun oorspronkelijke kamer.
De cohortafdeling, waar de besmette bewoners verzorgd werden, wordt gesloten.  Indien noodzakelijk kan deze afdeling snel terug opgestart worden.
In de voorbije weken zijn helaas ook een aantal bewoners overleden.  Onze gedachten gaan uit naar hun familie.
Sinds enige tijd organiseren we opnieuw activiteiten voor onze bewoners.  Dit gebeurt in kleine groepjes en op voldoende afstand.  We hopen alvast dat we de komende weken verder kunnen groeien in onze woonkamerwerking, uiteraard met continue aandacht voor de nodige veiligheid.

06/04/2020

We zitten in een cruciale fase van de crisis. We staan nu dagelijks in contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid, en met onze CRA dr. Vandeputte. Wij ijveren voortdurend voor meer inzet van middelen in de ouderenzorg. Met de middelen die we hebben, hebben wij tot nu toe alles gedaan wat in onze macht ligt om het virus te bestrijden. We kunnen niet elke situatie voorspellen, maar we bereiden ons maximaal voor om snel te kunnen handelen.

We blijven ook in deze storm inzetten op zo veel mogelijk warme contacten en beleving, op de kamer maar ook (onder één op één begeleiding door iemand van het team) buiten de kamer. We willen onze wandelingen in de zon zo veel mogelijk laten doorgaan, maar mogen natuurlijk geen besmetting riskeren door contact met familie die in de binnentuin komen om dichter bij de ramen te komen (wat we ook ten volle ondersteunen). Daarom heel praktisch de vraag om het bezoek in de binnentuin te beperken tot de voormiddag, zodat we in de namiddag met bewoners kunnen wandelen.

Onze medewerkers zijn ook aangeslagen door deze evolutie. Ook voor hen is dit een enorme beproeving. Maar wij geven de moed niet op. We blijven strijden om er in de gegeven omstandigheden het beste van te maken. Wij beseffen dat dit voor u erg verontrustend kan zijn, en we leven hier intens in mee. Als we meer informatie hebben, zullen we u zeker informeren. Indien u vragen heeft, blijven we steeds bereid ze zo snel mogelijk te beantwoorden.

31/03/2020

Wij moeten helaas melden dat een aantal bewoners in ons huis besmet zijn met het covid-19 virus. De direct betrokken familie werd onmiddellijk persoonlijk op de hoogte gebracht.
We namen contact met het Agentschap Zorg & Gezondheid, de dienst infectiebestrijding en het gemeentebestuur. In nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts volgen we de evolutie en pakken we de situatie verder aan.

De betrokken bewoners worden zo goed mogelijk verzorgd op hun kamer. We richten een afzonderlijke afdeling in, om de verzorging daar verder te zetten. De direct betrokken familie wordt dagelijks persoonlijk gecontacteerd over de evolutie van de gezondheidstoestand. Bij alle andere bewoners blijven we alert voor mogelijke symptomen. We stellen alles in het werk om verdere verspreiding te voorkomen. Onze medewerkers volgen strikt de veiligheidsmaatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en gebruiken hiervoor alle nodige beschermende materiaal.

We beseffen dat dit voor grote ongerustheid kan zorgen. Het treft ons allen hard. We leven sterk mee met onze bewoners en hun familie. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we zeker opnieuw informeren.

11/03/2020

UPDATE ROND HET CORONA-VIRUS

We ontvingen op 11 maart 2020 in de vooravond strengere richtlijnen vanuit de overheid.
We zullen vanaf 12 maart alle deuren moeten sluiten voor bezoekers en dit alvast tot het einde van de paasvakantie.

We begrijpen dat dit een grote impact heeft op onze bewoners en hun familie, maar het is onze plicht om maximaal in te zetten op preventie.

Daarnaast zorgt dit voor heel wat praktische vragen die we bundelden in een overzicht. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt dus lees dit regelmatig opnieuw na!

Er werd binnen het woonzorgcentrum een crisisteam opgesteld, waarbij ook onze coördinerend raadgevend arts, Dr. E. Vandeputte aansluit. We volgen continu de evoluties op houden jullie verder op de hoogte.

Alvast bedankt voor jullie begrip!