Kwaliteitsvolle zorg

De vzw Seniorenzorg Heilige Familie wil kwaliteitsvolle zorg bieden. Onze bewoners moeten altijd op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen.

Onze leidraad hierbij is onder andere de wetgeving van het kwaliteitsdecreet. Dat decreet verplicht ons om een verantwoorde hulp – en dienstverlening te bieden.

Als woonzorgcentrum moeten we bijvoorbeeld elk jaar verschillende onderdelen van onze dienstverlening meten en registreren. Dit zijn de zogenaamde kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra. Ze meten onderdelen van de kwaliteit van zorg en onderdelen van de organisatie.

Via de zorginspectie wordt deze kwaliteitsvolle zorg regelmatig gecontroleerd. Hierbij vindt u het laatste verslag vanuit de zorginspectie.  De inspecteur bezocht alle afdelingen, sprak met personeel en bewoners, onderzocht enkele dossiers en vroeg allerlei beleidsinformatie op. Intussen hebben we het verslag ontvangen. De inspectie was tijdens ons gesprek positief onder de indruk van onze werking, de aangename en familiale sfeer, en van de vriendelijke, rustige bejegening en verzorging van onze bewoners. Het rapport toont dat de meeste zaken perfect in orde zijn met de inspectienormen. Maar zoals bij elke doorlichting werden enkele verbeterpunten vastgesteld. Deze brengen we in orde. Ons actieplan is klaar en de eerste maatregelen worden meteen genomen.

Klik hier om het inspectieverslag te bekijken.