Vla_Indic_WOONZORG_Q

Kwaliteitsvolle zorg

De vzw Seniorenzorg Heilige Familie wil kwaliteitsvolle zorg bieden. Onze bewoners moeten altijd op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen.

Onze leidraad hierbij is onder andere de wetgeving van het kwaliteitsdecreet. Dat decreet verplicht ons om een verantwoorde hulp – en dienstverlening te bieden.

Als woonzorgcentrum moeten we bijvoorbeeld elk jaar verschillende onderdelen van onze dienstverlening meten en registreren. Dit zijn de zogenaamde kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra. Ze meten onderdelen van de kwaliteit van zorg en onderdelen van de organisatie.

Via de zorginspectie wordt deze kwaliteitsvolle zorg regelmatig gecontroleerd. Hierbij vindt u het laatste verslag vanuit de zorginspectie.  Tijdens deze inspectie lag de nadruk specifiek op de aanpak en bestrijding van het corona virus binnen ons woonzorgcentrum. Globaal kunnen we dit verslag als positief beschouwen.  De aangeduide werkpunten werden aangepakt of zijn in ontwikkeling.

Klik hier om het inspectieverslag te bekijken.