Aanstelling nieuwe algemeen directeur

Meer info

De vzw Seniorenzorg Heilige Familie heeft een nieuwe algemene directeur! Het is u bekend dat de heer Johan Wastijn per 1 mei 2021 met pensioen gaat. De raad van bestuur anticipeerde hier tijdig op en creëerde met het oog op de toekomst een bijkomende functie: directeur organisatieontwikkeling. Deze nieuwe directiefunctie wordt sinds december 2019 ingevuld door Koen Bellers. Hij heeft ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en ook in diverse beleidsfuncties binnen de gezondheidszorg. In het voorbije jaar heeft hij ons huis, onze bewoners, families, de sector ouderenzorg en ook Deerlijk leren kennen.

In de voorbije kwarteeuw heeft de heer Wastijn ons huis uitgebouwd tot een warme thuis met een familiale sfeer en aangepast aan de zorg van vandaag. De erkentelijkheid voor de jarenlange inzet voor bewoners en de lokale gemeenschap is zeer groot.  Wij wensen hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor bewoners en personeel van de vzw.

De raad van bestuur heeft recent beslist om Koen Bellers aan te stellen als nieuwe algemene directeur. Koen Bellers start in zijn nieuwe functie vanaf 1 april 2021. Hij neemt met veel goesting deze opdracht aan en zal de vzw Seniorenzorg H. Familie leiden en klaar maken voor de toekomst.

Koen BellersKoen Bellers